It’s My Life en Fitcoins; een gouden duo! 

Maandag, 5 februari 2024

Het bedrijf It’s My Life bestaat al heel lang, namelijk vanaf 1998; allang voordat de oprichter van It’s My Life, René Sielhorst, ook de Fitcoins bedacht in 2011. En hoewel de twee entiteiten inmiddels nauw met elkaar verbonden zijn- soms zelfs verstrengeld- is ons in 2023 wel duidelijk geworden, dat we het eigenlijk over twee verschillende entiteiten met een eigen propositie en communicatie (moeten gaan) hebben. 

It’s My Life: terug naar de basis

Voor Corona was It’s My Life een vitaliteitsbedrijf wat gebruik maakte van een platform/app met Fitcoins, maar in Corona-tijd is de digitalisering van heel veel diensten (trainingen, opleidingen e.d.) ook geautomatiseerd en zijn we steeds meer een ‘software kant’ opgegaan. Goed of niet, feit is dat we onze grote kracht, namelijk onze jarenlange in sport, beweging en vitaliteit, minder (offline) konden inzetten ten dienste van onze klanten. Terwijl we in 2023 wel constateerden dat aan deze expertise wel behoefte bestaat. 

Unieke combinatie van on- en offline

It’s My Life concentreert zich daarom opnieuw op het vitaal maken van medewerkers binnen bedrijven, waarbij nieuwe diensten worden ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit. Het bedrijf positioneert zich als uniek door offline activiteiten naadloos te integreren met het online platform, wat een waardevolle mix oplevert.

Fitcoins: De digitale oplossing voor beweging

Fitcoins evolueren tot een landelijk fenomeen dat heel Nederland in beweging brengt. In samenwerking met de nieuwe partner Dappre wordt het meest privacyvriendelijke platform van Nederland ontwikkeld, waar Fitcoins een centrale rol spelen. Het streven is naar een open systeem, waar gezondheidspartners kunnen samenwerken om het alomvattende probleem van ‘gezonder leven’ aan te pakken.

Maatschappelijk betrokken

Fitcoins gaat verder dan het belonen van individuen voor fysieke activiteit. We richten ons actief op sociale kwesties en zoekt naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Fitcoins worden ingezet als verbindende factor in sociale domeinprojecten, waarbij de focus ligt op het stimuleren van beweging bij mensen in de lagere sociaal-economische status. In samenwerking met maatschappelijke partners zoals Super Sociaal in Helmond en Vincentius Vitaal in Nijmegen, biedt Fitcoins niet alleen beloningen voor gezond gedrag, maar draagt het ook bij aan het vergroten van eigenwaarde en het versterken van gemeenschappen.

De toekomst: privacy en samenwerking

Het, nu in ontwikkeling, nieuwe platform biedt deelnemers regie over hun privacy en geeft hen de vrijheid om te beheren welke gegevens ze willen delen. Deze visie op platforms vormt de toekomst, waarbij uiteindelijk It’s My Life en Fitcoins zullen samenvloeien tot een groot ecosysteem, gedreven door samenwerking met Dappre en gelijke kansen voor een gezond leven voor iedereen.