Inwoners Zuid-Berghuizen kunnen vanaf 1 januari sparen voor fitcoins: ‘Is het de perfecte wijk voor’

Maandag, 1 januari 2024

OLDENZAAL – Speciale fitcoins, waarmee je kan sparen voor cadeaubonnen, sportartikelen en nog veel meer: vanaf 1 januari 2023 kan het in Zuid-Berghuizen. Door actief bezig te zijn en veel te bewegen kunnen inwoners van de wijk de fitcoins verdienen.

De gemeente Oldenzaal wil met deze pilot het belang van voldoende bewegen onderstrepen. In Oldenzaal voldoet minder dan de helft, ongeacht de doelgroep, aan de bewegingsnorm (een advies van de gezondheidsraad over hoeveel we minimaal zouden moeten bewegen). Met de fitcoins hoopt de gemeente meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Als we een mooi aanbod kunnen creëren, dan zal de belangstel­ling er zeker zijn
~ Monique Wienk, projectleidster fitcoin-pilot in Zuid-Berghuizen

In andere gemeenten in Nederland wordt al gewerkt met de fitcoin-app. Onderzoek laat zien dat de deelnemers per dag gemiddeld 1800 extra stappen zetten. Dat staat gelijk aan 20 tot 25 minuten extra beweging. De cijfers uit andere gemeenten laten zien dat gemiddeld 63 procent van de inwoners meedoet aan het initiatief.

„We verwachten dat in Zuid-Berghuizen, een wijk met een sterke gemeenschapszin en dus extra kansen om dit samen op te willen pakken, het project een voorbeeldfunctie kan krijgen voor de rest van de stad”, legt wethouder Murat Yildirim uit. „Bovendien sluit Zuid-Berghuizen qua samenstelling goed aan bij de doelgroep waar we op willen inzetten; we maken de gezonde keuze voor iedereen leuker en gezonde beloningen zijn daardoor ook voor iedereen binnen handbereik.”

Om zoveel mogelijk inwoners fitcoins te laten sparen, is Monique Wienk aangesteld als projectleidster. Wienk komt zelf uit de wijk en weet wat er speelt. „Ik vind het fantastisch dat we de fitcoin-app in gaan voeren in Zuid-Berghuizen”, vertelt ze vol enthousiasme. „Het is er ook de perfecte wijk voor, een fijne en diverse community. Ik verwacht persoonlijk dat het een succes gaat worden.”

Groen licht

De komende maanden gaan Wienk en de andere betrokkenen bij het project bezig met de precieze invulling. Zo worden er bedrijven en winkeliers benaderd om mee te werken. Wienk: „We hebben inmiddels groen licht gekregen en gaan de komende tijd starten met de plannen. Daarbij staat samenwerking met alle betrokken partijen voorop. We gaan een plan maken, vervolgens zetten we dit uit in Zuid-Berghuizen.”

Andere gemeenten in Nederland gingen Zuid-Berghuizen al voor in het fitcoin-project. Wienk wil er een lokale tint aan geven. „We moeten het interessant maken voor de inwoners, dat je voor de fitcoins ook echt wat moois kan krijgen hier in de buurt. Daarover gaan we in gesprek met de winkeliers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Belangstelling

Dat mensen veel blijven bewegen is belangrijk, zo werd tijdens de coronacrisis al duidelijk. In die periode, waarin sporten in teamverband vaak niet mogelijk was, zochten veel mensen naar iets anders. Dat het fitcoin-project in andere gemeenten goed aanslaat, zorgt voor vertrouwen bij Wienk. „We hopen de gemiddelde participatiegraad van 63 procent te evenaren, hopelijk zelfs te overtreffen. Als we een mooi aanbod kunnen creëren, dan zal de belangstelling er zeker zijn.”

Mocht de pilot succesvol zijn, dan wil de gemeente het initiatief gaan uitrollen in heel Oldenzaal. Yildirim: „In eerste instantie wordt het een jaar uitgeprobeerd en kunnen we aan de hand van een evaluatie kijken of en hoe we het verder in de stad gaan inzetten.”

Lees het artikel hier op de website van Tubantia.