Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (versie 28-01-2021)

Its My Life Health Platform 2.0 (hierna te noemen de “Its My Life Health applicatie “) wordt verzorgd door Fitcoin Health Communities BV en hun partners. De Its My Life Health applicatie  is ontwikkeld en wordt onderhouden door Fitcoin Health Communities BV.

Fitcoin Health Communities BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlandse recht, ingeschreven in het Nederlands Handelsregister onder registratienummer 75188627, en gevestigd te Smederijstraat 2 – 4814 DB – Breda – Nederland (hierna te noemen “Fitcoin HC”).

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van de Its My Life Health applicatie en zien nauwlettend toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring deelt u mede welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke stappen wij nemen om de gegevens te beschermen. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking
Alle informatie en persoonsgegevens worden gemanaged en beheerd door:

Fitcoin Health Communities BV
Smederijstraat 2 – 4814 DB – Breda – Nederland
Functionaris Gegevensbescherming: Killian Schouten

Tel: +31 85 047 1464

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Fitcoin HC op servers gestationeerd binnen de Europese Unie. Als uw locatie zich buiten de Europese Unie bevindt, neemt u er dan nota van dat de gegevens die u aanlevert worden gestuurd naar de Europese Unie.

Fitcoin HC kan er voor kiezen een overeenkomst aan te gaan met een hosting provider binnen de Europese Unie aangaande de opslag en de verwerking van gegevens, inclusief uw persoonsgegevens. Een dergelijke overeenkomst zal onderhevig zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.

Algemene inzameling van persoonsgegevens
Fitcoin HC zal, voor de verwerking van persoonsgegevens, handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via support@itsmylife24.nl kunt u contact opnemen met Fitcoin HC om informatie te verkrijgen over de over u verwerkte gegevens of om die gegevens te laten wissen of corrigeren. Indien u een klacht heeft over de verwerking van de gegevens, kunt u deze kenbaar maken via bovenstaand emailadres.

Om u de mogelijkheid te bieden uw beweegactiviteiten te delen met de Its My Life Health applicatie, Fitcoins te ontvangen en uw beweegactiviteiten te kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten, vragen wij om uw naam, uw e-mail adres en uw geboortedatum.

Om onze Its My Life Health applicatie optimaal te kunnen benutten en beweegactiviteiten om te zetten in Fitcoins, moedigen we u aan om een bewegingsmeter (Google Fit, Apple Health, Garmin of FitBit) te koppelen met Its My Life Health applicatie. De met deze bewegingsmeter geregistreerde stappen en fietsminuten worden gedeeld met Its My Life Health applicatie en omgezet in Fitcoins.

Gegevensbescherming
Om uw persoonsgegevens en alle andere, door ons opgeslagen, gegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving en worden vertrouwelijk behandeld.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een gelimiteerd aantal personen die daartoe speciale toegangsrechten hebben en zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden NOOIT met iemand gedeeld zonder uw expliciete toestemming. U krijgt voordat u uw gegevens deelt eerst een waarschuwing te zien, waarna u zelf beslist of u uw gegevens wilt delen met de ontvanger. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in de catalogus een product of dienst aanschaft met Fitcoins en de aanbieder daarvan op de hoogte wilt stellen. In dat geval is het noodzakelijk dat de aanbieder weet dat u het product of de dienst heeft aangeschaft en aan u kan leveren.

Links naar derden
Wanneer aanbieders een product of dienst in de catalogus van de Its My Life Health applicatie plaatsen, kunnen links geplaatst worden naar websites van derden waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze links brengen u naar een omgeving buiten onze Its My Life Health applicatie en buiten ons toezicht. Dit omvat ook links naar websites die het logo van Fitcoin HC kunnen gebruiken als onderdeel van een merkenovereenkomst. Voordat u naar een dergelijke website van derden wordt doorgelinkt, ziet u een waarschuwing op uw scherm, waarna u kunt beslissen of u betreffende website wenst te bezoeken.

Uw bezoek aan de websites van derden is volledig voor uw eigen risico. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat deze websites hun eigen Privacyverklaring voeren. Als wij linken naar websites van derden, houdt dat niet automatisch in dat wij de websites, de inhoud of de producten aanbevelen.

Afmelden, verwijderen of aanpassen van persoonsgegevens
U kunt uw registratie by “Fitcoin HC” op elk moment stopzetten en u kunt zich afmelden voor de Its My Life Health applicatie . Verder kunt u er voor kiezen om al uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen. Als u zich wilt afmelden of uw persoonsgegevens wilt aanpassen of laten verwijderen, gaat u dan naar de registratiepagina. We moedigen het aan om uw persoonsgegevens, indien ze veranderen, aan te passen.

Aanpassingen
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd moeten worden aangepast. U zult gevraagd worden om aanpassingen in deze Privacyverklaring te accepteren. Als u deze aanpassingen niet accepteert loopt u de kans op gedeeltelijke – of volledige ontzegging van toegang tot de Its My Life Health applicatie .

De volgende gegevens worden verwerkt:

Algemeen
Fitcoin HC verwerkt data volgens de de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volgende data worden op het Its My Life-health platform 2.0 opgeslagen en voert u zelf in:

 • voor- en achternaam,
 • emailadres,
 • geboortedatum
 • fitindex op basis van score van 1-10,
 • aankopen op Fitcoin marktplaats

De volgende data worden verzameld via de gekoppelde bewegingsmeter:

 • gemiddeld aantal stappen per dag,
 • gemiddelde inactiviteit per dag,
 • gemiddeld aantal fietsminuten per dag
 • aantal Fitcoins

Data worden opgeslagen tot een account verwijderd wordt door de gebruiker, beheerder of admin. Bij verwijdering van het account worden alle data definitief verwijderd.
Individuele data worden verwerkt om bedrijfsgemiddelden te berekenen. Data zijn nooit te herleiden tot individuele gebruikers en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De data worden tevens verwerkt om de gebruikers de mogelijkheid te geven hun eigen gemiddelde te vergelijken met het bedrijfsgemiddelde of leeftijdsgenoten, deel te nemen aan challenges en Fitcoins te verzamelen.
Gebruikers hebben het recht persoonlijke data op te vragen via support@itsmylife24.nl. Nadat de identiteit van de aanvrager is vastgesteld (Paspoort / ID / Rijbewijs), zullen binnen 5 werkdagen deze data verstrekt worden via bovenstaand emailadres.

Autorisaties
Gebruikers van Its My Life-health platform 2.0 kunnen de volgende data zien:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Voor- en achternaam,
  • Email,
  • fitindex,
  • stappen gemiddelde,
  • fietsminuten gemiddelde
  • inactiviteit gemiddelde,
  • hoeveelheid fitcoins in bezit,
  • ontvangen berichten,
  • gewonnen badges,
  • gekochte catalogus artikelen
  • Plaats op leaderboard binnen organisatie (opt-in)
 • Community gegevens:
  • aantal deelnemers in de community
  • Totaal aantal verdiende en uitgegeven Fitcoins in de community
  • stappengemiddelde community,
  • inactiviteit gemiddelde community,
  • gemiddelde fitindex community
  • Ranking t.o.v. andere communities
  • challenges in community

Beheerders van Its My Life-health platform 2.0 kunnen de volgende handelingen uitvoeren:

 • Algemeen
 • overzicht bekijken deelnemers op naam en emailadres (zodat accounts gemanaged kunnen worden),
 • wie welke producten heeft ‘gekocht’ met Fitcoins,  
 • acties
 • marktplaats beheren
 • gebruikers beheren
 • berichten beheren

Admin, uitgevoerd door Fitcoin HC, heeft toegang tot de volgende data:

 • Algemeen
  • Deelnemende bedrijven,
  • overzicht deelnemers op naam en emailadres,
  • overzicht beheerders per bedrijf op naam en emailadres,
  • Alle lopende challenges,
  • Aantal bedrijven totaal,
  • aantal deelnemers totaal,
  • gemiddelde scores alle bedrijven,
  • looptijd licenties

Data breach
In het geval van een data breach zullen wij terstond de Autoriteit Persoonsgegevens, u als gebruiker en de beheerder van uw community informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het gaat en wanneer de breach heeft plaatsgevonden.